English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٠٤ اسفند ١٤٠٢

آئین نامه ها:

 

 

ماده 14 آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته طول مدت دوره آموزشی که دانشجو باید دروس تعیین شده در دوره و همچنین پایان نامه را بر اساس مقررات به اتمام برساند، حداکثر 3 سال می باشد چنانچه دانشجو نتواند دروس دوره را با موفقیت بگذراند و پایان نامه خود را تکمیل و از آن دفاع نماید، از ادامه تحصیل محروم می شود.


ماده 20 و 27 آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما مشخص و به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده برساند و در صورتی که دانشجو در حداکثر مدت مجاز نتواند از پایان نامه خود با موفقیت دفاع نماید از تحصیل محروم شده و مدرکی دریافت نمی نماید.

 

کارآزمایی (IRCT)

 

راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

 

آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389


آئین نامه آموزشی مقطع ارشد مصوبه 62 جلسه مورخ 1394/10/20 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی


اصلاح آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393