به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
اهداف

بسم اللّه الرحمن الرحيم


اهداف استراتژيک حوزه معاونت پژوهشي دانشکده پرستاري و مامايي اروميه 1401-1397

1-      توسعه کمي و کيفي تحقيقات در دانشکده

 • تعيين فرآيند تصويب عناوين پژوهشي
 • به چاپ رساندن حداقل 20 مقاله پژوهشی در مجلات علمي – پژوهشي داخلي در هر سال ( 1 مقاله به ازاء هر هيأت علمي در سال )
 • به چاپ رساندن حداقل 4 مقاله ISI در سال
 • تعيين فرآيند تصويب و دفاع پايان نامه هاي دانشجويي

 

                  طراحي چهارچوب نگارش پايان نامه هاي دانشجويي
                  طراحی روی جلد پایان نامه ها ( رنگ ، فونت ، محتوا )
                  طراحي فرم ارزيابي دفاع از پايان نامه


2-      برگزاري کنفرانس و همایش ها و کارگاه ها

 • برگزاري هايش ايمني بيمار در سال  1390 و تکرار دو سالانه آن
 • برگزاري حداقل 10 کنفرانس بر اساس اولويت هاي گروه هاي آموزشي در هر سال
 • برگزاري حداقل 5 ژورنال کلاب در هر سال توسط گروه هاي آموزشي
 • برگزاري کارگاه هاي آموزشي در زمينه ايمني بيمار در مراکز آموزشي درماني با کسب امتياز بازآموزي حداقل 4 مورد
 • برگزاري کارگاه هاي آموزشي در زمينه ايمني بيمار در دانشکده براي دانشجويان و اعضاء هيأت علمي3-      توسعه همکاري هاي بين بخشي در امور پژوهشي

الف) درون دانشگاهي :

 • تشکيل جلسات مشترک با معاونت هاي دانشگاه ( درمان و بهداشت ، فرهنگي و دانشجويي ) و تعيين زمينه هاي همکاري پژوهشي در هر نيمسال تحصيلي
 • اجراي کارهاي پژوهشي مشترک متناسب با نیازهاي هر معاونت
 • اجراي برنامه هاي بازآموزي براي کارکنان بخش درمان بر اساس نيازهاي اعلام شده
 • تشکيل جلسه مشترک بين معاونين پژوهشي دانشکده هاي بهداشت ، پيراپزشکي و پزشکي به منظور بررسی زمینه های مورد علاقه دو طرف


ب) ساير ارگان ها :

شناسايي سازمان هايي که امکان اجراي پروژه هاي مشترک تحقيقاتي در آنها وجود دارد از قبيل آموزش و پرورش ، شهرداري ، راه و ترابري و استانداري ، هلال احمر و ...

ج) ساير ارگان ها :

توسعه همکاري با دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور از طريق برگزاري جلسات دوره اي و زمينه سازي براي انجام پروژه هاي مشترک


4-      ايجاد بستر مناسب براي توانمند سازي دانشجويان و اعضاي هيأت علمي در امور پژوهشي

 • غني سازي کتابخانه ( کتب و مجلات )
 • توسعه مرکز کامپيوتر از نظر سخت افزاري و نرم افزاري
 • برگزاري کارگاه هاي آموزشي در زمينه end note ، SPSS ، مقاله نويسي ، تحقيق کيفي ، تجزيه و تحليل آماري براي اعضاء هيأت علمي از هر کدام يک مورد در هر سال
 • برگزاري کارگاه آموزشي روش تحقيق و SPSS براي دانشجويان کميته تحقيقات دانشجويي و دانشجويان استعداد درخشان
 • حمايت از شرکت اعضاء هيأت علمي در کارگاه هاي آموزشي درون دانشگاهي و همايش هاي کشوري در چهارچوب قوانين مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه و يا بر اساس احساس نياز دانشکده5-      تعيين اولويت هاي پژوهشي گروه هاي آموزشي

 • تعيين اولويت هاي پژوهشی در زمینه مسائل و مشکلات آموزشی
 • تعیین اولویت های پژوهشي در زمينه مسائل و مشکلات آموزشی
 • تعیین اولویت های پژوهشي در زمينه مسائل و مشکلات مديريتي ( ساختار سازماني ، دانش مديريت و ... )
 • تعیین اولویت های پژوهشي در زمينه مسائل و مشکلات باليني ( با توجه بار بيماري ها و الگوي توزيع بيماري ها )
 • تعیین اولویت های پژوهشي در زمينه مسائل مرتبط با پرستاري جامعه نگر ( سالمندان ، جوانان ، زنان ، نوزادان ، کودکان و ... )
 • تعیین فيلد پژوهشي براي دانشکده و هدايت اعضاء هيأت علمي و دانشجويان در راستاي انجام پژوهش هاي مرتبط ( ايمني بيمار ، سرطان ، مديريت درد ، افق هاي آموزش پرستاري و مامايي ، آموزش باليني و مراقبت در منزل ، آموزش به بيمار )6-      ايجاد مراکز تحقيقاتي پرستاري و مامايي


قطب نمودن دانشکده پرستاري و مامايي اروميه در منطقه شمال غرب کشور

    ايجاد مرکز تحقيقات پرستاري و مامايي در زمينه patient safety ( UNMRC )       (ایجاد شد)
    ايجاد مرکز تحقيقات پرستاري و مامايي در زمينه آموزش به بيمار ( UNMPEC )


7-      ساماندهي امورات مجله پژوهشي دانشکده پرستاري و مامايي

 • تعريف چارت سازماني مناسب براي مجله
 • پيگيري اخذ رتبه علمي پژوهشي از کميسيون نشريات وزارت بهداشت ( اخذ گردید )
 • درگير نمودن اعضاء هيأت علمي با امورات مجله
 • تخصيص بودجه مناسب جهت انجام امور اداري و داوري مقالات
 • اصلاح و بازنگري فرم هاي ارزيابي مقالات8-      ايجاد بانک اطلاعاتي پژوهشي براي اعضاء هيأت علمي دانشکده

 • ايجاد کارنامه پژوهشي اعضاء هيأت علمي دانشکده
 • ثبت عناوين مصوب اعضاء هيأت علمي و پايان نامه ها
 • تکميل CV اعضاء هيأت علمي

 

دانشکده پرستاری و مامایی